Неделна online анкета 3

На која бензинска пумпа се точат најквалитетни горива и има најдобра услуга?