Кнежино промо видео

Природа ,историја со археологија,вековна традиција,духовност,трајни вредности,непокор…

Едноставно безвременски и се на едно место

Видео разгледница Село Кнежино и Кнежински манастир Св.Ѓорѓија 08.06.2019 година