[ФОТО] с.Кнежино 10.03.2020 година

Контрола на состојбата со водоводниот систем по најновите обилни врнежи од дожд.