Подготовки за зимски режим на одржување на локалниот пат за с.Кнежино [ФОТО]

Благодарност до ЈП „Македонија пат“ Битола,Подружница Кичево за отстапената количина (мешавина на ризла и сол).