ФОТО градежен дневник

Локација: Манастир „Св.Георгиј Победоносец“ – с.Кнежино

Датум: 17.11.2019 година

Објект: Изградба на пречистителна станица (Колектор) за отпадни води

Инвеститор: Македонска Православна Црква-ОА-ДКЕ

Изведувач:Фирма Линди