Работна “off road” акција с.Кнежино 22.09.2019 година [ФОТО + ВИДЕО]

Благодарност од селскиот одбор до Дејан и Стевче Стефаноски и Влатко Јованоски.

UAZ Gaz-69